U heeft letsel opgelopen en daardoor ook letselschade.

Natuurlijk wilt u dat het letselschadetraject goed verloopt en niet langer duurt dan nodig is. Wat kunt u daar zelf aan doen?

Snel genezen is natuurlijk het gemakkelijkste antwoord. Maar zo eenvoudig ligt het niet altijd.

U zit met veel vragen en krijgt ook van alle kanten gevraagde en ongevraagde adviezen. Daar wordt u niet echt vrolijk van want iedereen heeft wel eens gehoord van een letselschade die erg lang heeft geduurd en waar de verzekeringsmaatschappij alles heeft geprobeerd om “eronder uit te komen”.

Helemaal onzin is dat niet, want verzekeringsmaatschappijen letten op hun centen en willen aan het eind van het jaar liefst een positief resultaat te melden hebben.
Gelukkig is het niet altijd zo somber. Natuurlijk zijn er gevallen waarin een verzekeringsmaatschappij zich onhandig opstelt en daardoor ruzie oproept en soms zelfs voor de rechter geroepen wordt maar in de meeste gevallen werkt ook de verzekeringsmaatschappij mee.

Ook zij hebben er namelijk belang bij dat een letselschade niet onnodig lang loopt want dat is nogal duur want de kosten lopen door.

Maar er is toch iets dat u moet weten. Een letselschade is geen exacte wetenschap. Veel schadeposten hebben betrekking op de toekomst en niemand kan in de toekomst kijken. Toch moet er voor de toekomst een schadevergoeding worden vastgesteld.
Dan kom je op het punt dat je via de ene benadering tot een schade komt van, laten we zeggen, €.15.000,00 en een andere benadering levert €.20.000,00 of zelfs meer op. Het bijzondere is dat voor allebei de benaderingen geldige argumenten zijn te vinden.

Je kunt het een verzekeringsmaatschappij dan niet kwalijk nemen dat zij die €.15.000,00 aanbieden.

Een belangenbehartiger zal namens u ook de andere argumenten gaan aanvoeren waardoor de schadevergoeding hoger uitpakt dan de €.1.5000,00. Het zal dan misschien niet de volle €.20.000,00 worden maar er ergens tussenin zitten.

Het is daarom belangrijk dat u altijd een belangenbehartiger inschakelt. U heeft er recht op, het staat in de wet en de verzekeringsmaatschappij moet de kosten van de belangenbehartiger zelfs helemaal betalen zodat het u uiteindelijk niets kost (maar wel een hogere schadevergoeding oplevert). Het is zelfs zo dat een verzekeringsmaatschappij verplicht is om u er op te wijzen dat u recht heeft op een, door uzelf gekozen, belangenbehartiger. Denk hier niet te licht over!

Een belangenbehartiger neemt u ook (bijna) al het werk uit handen.

Dus de eerste stap, neem een belangenbehartiger die u het gehele traject begeleidt.

Ga niet in op het voorstel van de verzekeringsmaatschappij om uw letselschade direct (en alleen) met hen te regelen want dan doet u zichzelf te kort. Zoals gezegd heeft dat niets met wantrouwen te maken maar geeft het u de meeste kans op een schadevergoeding waar u tevreden over bent en waar u zich niet later, als alles achter de rug is, nog moet afvragen of u het wel goed heeft gedaan.

Maar ook al heeft u een belangenbehartiger is het goed dat u zelf ook bij de les blijft. Vooral in de eerste fase kan het enorm helpen wanneer u ervoor zorgt dat alle informatie die nodig is bij de hand is.

Dat begint al met de gegevens van het ongeval. Zorg dat u weet wie de veroorzaker was en, bij een verkeersongeluk, het kenteken.
Wanneer er een aanrijdingsformulier is ingevuld, zorg er dan voor dat u een (goed leesbare) kopie heeft en dat het formulier natuurlijk juist is ingevuld.
Waren er getuigen, probeer dan hun gegevens te achterhalen zodat uw belangenbehartiger, als het nodig is, hen kan benaderen en vragen om een verklaring af te geven (op papier en ondertekend).
Is er politie bij geweest, probeer dan te achterhalen welke politiemensen er waren en of zij een registratieformulier hebben ingevuld (of een proces verbaal hebben opgemaakt). Bij een proces verbaal denkt u misschien direct aan een fikse bekeuring maar  dat hoeft niet zo te zijn. Het is in dit geval een vastlegging van de lezingen die de betrokken partijen, en eventuele getuigen hebben afgelegd en wat de politie zelf heeft geconstateerd.

Gaat het om een ernstig letsel, dring er dan op aan dat een proces verbaal wordt opgemaakt!

Zorg er verder voor dat, voor zover dat al kan, de gegevens over de schade klaar liggen wanneer uw belangenbehartiger voor het eerst bij u langs komt zodat hij samen met u snel de zaak op de rails kan zetten.

Zorg ervoor dat u alle gegevens die van belang kunnen zijn klaar heeft liggen wanneer uw belangenbehartiger bij u langskomt.

Wanneer dan uw dossier loopt is het belangrijk dat u hier zelf bij betrokken blijft. Het moet geen obsessie worden (ook dat komt voor) maar het zal u helpen wanneer u steeds weet wat de stand van zaken is. Dat u weet waar op wordt gewacht, dat u kunt zien wat de volgende stappen zullen zijn en dat u in uw dossier kunt volgen wat er gebeurt. Dat u ziet welke documenten zijn uitgewisseld en dat u uw schadestaat op elk moment kunt bekijken (en natuurlijk gemakkelijk aanvullingen kunt doorgeven zodat het dossier steeds up to date is).

Hoewel het voor de hand ligt dat u de touwtjes hier uit handen gaat geven wijzen wij er op dat je de beste schaderegeling altijd ziet bij slachtoffers die zelf actief mee dachten. U kunt veel aan uw belangenbehartiger overlaten maar steeds moet u als het ware zelf ook met DE vraag bezig zijn. De vraag wat de beste schaderegeling zal zijn en op welk moment u daar aan toe bent.

Natuurlijk is er het traject van het medisch herstel, dat je niet kunt dwingen, maar denk alvast aan wat er straks moet gebeuren, wat u als schadevergoeding redelijk gaat vinden en bespreek dit met uw belangenbehartiger. Deze zal u wel aangeven wanneer het nog te vroeg is maar ook hij zal blij zijn met een cliënt, want dat bent u, die zelf ook meedenkt.

Dus zodra het kan, kom van de zijlijn af en bedenk hoe u uw eigen weg weer kunt gaan. Het is per slot van rekening UW letselschade en straks zult U ook het laatste woord hebben wanneer de schade wordt afgesloten.

Dus blijf actief betrokken bij de letselschaderegeling, breng ideeën naar voren en blijf kritisch op wat er gebeurt.