Er gebeurt veel in letselschadeland.

Denk aan cursussen die gegeven worden en die voor u van belang (kunnen) zijn, symposia, organisaties waar u bij betrokken bent, regelgeving die verandert, gedragscodes en richtlijnen etc.

Een breed veld waar ook de bestaande organisaties, denk aan het PIV en de  Letselschaderaad, hun eigen katern kunnen krijgen.

Zo ook kwaliteitsinstanties als de Stichting Keurmerk Letselschade en het NIVRE en de Gedragscode Behandeling Letselschade

Heeft u informatie die van belang is voor deze rubriek?

Wij plaatsen het graag.