De wet bepaalt dat alleen het slachtoffer zelf recht heeft op vergoeding van zijn schade.

Maar een ongeval met letselschade heeft niet alleen impact op het slachtoffer zelf maar ook op een groep om he heen.

Denk aan degenen die hem helpen bij bijvoorbeeld het huishouden.

Of wie kosten maakt om het slachtoffer te verzorgen of te vervoeren.

En dan de werkgever die een waardevolle kracht moet missen en van alles moet organiseren om dit op te vangen.

Op deze plaats wordt informatie bijeengebracht die een beeld geven van de (on)mogelijkheden.

Heeft u informatie die nuttig kan zijn, dan wordt de bijdrage hier opgenomen met uiteraard naamsvermelding.