Een letselschade is het gevolg van een verwonding. Die verwonding kan alleen door een arts beoordeeld worden. Een schaderegelaar of advocaat is zelf geen arts.

Het is daarom noodzakelijk dat de hulp wordt ingeroepen van een arts die de verzekeringsmaatschappij of uw belangenbehartiger adviseert over de medische kant van de zaak. Een enkele keer zie je dat een belangenbehartiger zelf de medische informatie opvraagt en beoordeelt, zonder een medisch adviseur in te schakelen. Dat is geen goede zaak en bij de gespecialiseerde belangenbehartigers kom je dat dan ook niet tegen.

Het is verstandig om hier toch even naar te vragen.