We nemen u mee op reis.

Tijdens onze reis staan we steeds even stil bij belangrijke punten.

Laten we beginnen met vast te stellen dat een letselschade altijd onverwachts komt. Je kunt je er nooit op voorbereiden en opeens is het zo ver.

En tegelijk met de letselschade krijg je te maken met een berg aan problemen. Dat zijn problemen die vaak acuut moeten worden aangepakt want, laten we het maar zo zeggen, het leven gaat gewoon door.

Kinderen die naar school gebracht moeten worden (en weer gehaald), huisdieren die verzorgd en uitgelaten moeten worden, het huishouden dat stil komt te liggen, lopende afspraken die doorgehaald moeten worden, je kunt niet werken en zo kunnen we het lijstje nog veel langer maken. Naast dit alles is er vaak het “gedoe” rond de beschadigde auto, fiets of wat dan ook.

Zonder dat we overdrijven kunnen we zeggen dat van het ene op het andere moment de wereld op zijn kop staat.
En dat moet  je allemaal aanzien terwijl je zelf in de kreukels ligt. Een fijne start, maar niet heus.

Het ongeluk kan door een eigen fout, eigen schuld zeggen we dan, veroorzaakt zijn maar het kan ook zo zijn dat iemand anders het ongeluk heeft veroorzaakt of dat beide partijen schuld hebben. Dan is hij aansprakelijk en dan is het in de wet geregeld dat hij de schade zal moeten vergoeden.
Het begrip “schuld” bij de veroorzaker moeten we niet al te letterlijk nemen. Er zijn namelijk veel situaties waarin hij, ondanks dat hij er feitelijk niets aan kan doen, toch aansprakelijk is.

Zo zijn ouders van kinderen tot 14 jaar altijd aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Een werkgever is aansprakelijk als er een gevaarlijke situatie is ontstaan, ook al kan hij er zelf niets aan doen.

In de praktijk is het zo dat de veroorzaker (bijna) altijd wel verzekerd is en dat die verzekeringsmaatschappij de vergoeding van de schade op zich zal nemen.

Vertrekpunt

Heeft u een letselschade en vermoedt u dat deze schade wel verhaald kan worden op een  aansprakelijke partij, neem dan zo snel mogelijk contact op met een belangenbehartiger. Deze kan u direct informatie geven en u op het goede spoor zetten.

Men zal u een paar gegevens vragen zoals naam en geboortedatum (belangrijk voor het opstellen van de medische machtiging waarbij u toestemming geeft aan de medisch adviseur van uw belangenbehartiger om de medische informatie op te vragen) en wat informatie over het ongeval.

Na uw melding  begint het traject waarbij u veel werk en zorgen uit handen worden genomen. Bij het eerste contact wordt in de regel al meteen een afspraak gemaakt voor een bezoek aan u op uw huisadres. Dat betekent dat u niet de deur uit hoeft, geen adres hoeft te zoeken en dan nog de auto parkeren, maar gewoon thuis kunt blijven. Per slot van rekening is uw letsel vaak nog zo dat u niet of minder mobiel bent.

Intakebezoek

Op de afgesproken tijd (gaan we maar even van uit) krijgt u bezoek van uw belangenbehartiger (dat is de officiële naam voor uw letselschadespecialist).

Tijdens dit gesprek, dat meestal een uur tot anderhalf uur duurt, komen, minsten zes onderwerpen aan de orde.

  1. Algemene gegevens die van belang zijn voor de goede behandeling van uw letselschade en het verzamelen van uw schadegegevens. Zo is uw woonsituatie van belang want heeft u een tuin die onderhoud nodig heeft dan moet daar iets voor geregeld worden. Heeft u een huis met veel kamers dan heeft dat invloed op eventuele huishoudelijke hulp. Hoe is uw werksituatie? Wordt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid volledig doorbetaald of niet? Wie is de werkgever? Deze gegevens heeft uw belangenbehartiger nodig om zijn (digitale) dossier zo goed mogelijk op te bouwen. Schrik overigens niet wanneer uw belangenbehartiger een laptop bij zich heeft. Dart betekent namelijk dat hij direct uw dossier kan vullen. Bovendien zal hij u behulpzaam zijn bij uw toegang tot iLetsel zodat u uw dossier zelf kunt inzien en (veilig) via het dossier informatie kunt uitwisselen.
  2. Wat is er precies gebeurd? Welke partijen zijn erbij betrokken? Is de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker bekend (dan kan namelijk direct contact worden opgenomen)? Waren er getuigen? Is er politie bij geweest en hebben zij een rapport opgemaakt? Allemaal vragen die te maken hebben met de aansprakelijkheid. Soms is dat direct duidelijk, bijvoorbeeld als u op een zebrapad bent aangereden, maar het kan ook veel ingewikkelder liggen. Uw belangenbehartiger zal u informeren en contacten leggen met de betrokken partijen zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid. Uiteraard vindt u de gegevens terug in uw eigen iLetsel-dossier.
  3. Wat is uw letsel? Hoe is het verloop geweest? Met ambulance vervoerd? Opgenomen geweest in het ziekenhuis of ligt u daar nog? Wie  zijn de artsen, zoals uw huisarts, de behandelend specialisten en therapeuten (zodat de medisch adviseur weet waar hij informatie kan opvragen)? Wat is de behandeling, wat zeggen de artsen over het vervolg? Heeft u medicijnen gehad en/of hulpmiddelen (krukken, rolstoel)? Kortom, uw eigen verhaal over wat u medisch gezien is overkomen.
    Alles draait natuurlijk om uw letsel. Uw belangenbehartiger is geen arts en werkt daarom samen met een medisch adviseur. Deze medisch adviseur zal de gegevens bij uw behandelend arts(en) of therapeut(en) opvragen en daarmee een advies opstellen. dat advies ziet u uiteraard terug in uw eigen dossier.
    Om de informatie op te vragen heeft de medisch adviseur uw toestemming nodig. Daarom wordt u gevraagd om een medische machtiging in te vullen.
  4. Hoe zit het met uw werk. Wat voor werk doet u en bij welk bedrijf? Gaat het nog of bent u arbeidsongeschikt? Als u werkt, hoe zit het met het vervoer van en naar het werk? Zijn er voorzieningen nodig? Hoe reageert uw werkgever op uw uitval? is er al contact geweest met een bedrijfsarts? Deze gegevens zijn voor uw belangenbehartiger van belang zodat hij, als het nodig is, actie kan ondernemen.
  5. Wat is de schade? De taak van uw belangenbehartiger is om u te begeleiden in het traject na het ongeval en daarbij komt natuurlijk ook de door u geleden (en voor de toekomst te verwachten) schade aan de orde. We spreken niet voor niets over “letselschade”.
  6. Afspraken, ofwel, wat gaan we doen.

Contact verzekeringsmaatschappij

Aan de hand van de gegevens van het bezoek aan u, of soms direct al aan de hand van de door u gegeven informatie, wordt contact opgenomen met de veroorzaker of (wat gemakkelijker is) direct met zijn zijn verzekeringsmaatschappij.

Er volgt een aansprakelijkstelling. In de aansprakelijkstelling wordt verteld wat er is gebeurd en waarom men aansprakelijk is. De tot dat moment bekende schade wordt doorgegeven en er wordt direct gevraagd om aan u een eerste voorschot over te maken, zodat de tot dan bekende schade vergoed is en u ook een tijdje vooruit kunt. Rr lopen waarschijnlijk kosten door zoals huishoudelijke hulp of u heeft schade in uw inkomen. Als het goed gebeurt dan heeft u voor de komende maanden, totdat er bijvoorbeeld een vervolgbezoek plaatsvindt, financieel geen zorgen door het ongeluk.

Opvragen medische gegevens

Wanneer er sprake is van licht letsel dan zal het niet nodig zijn, maar als het er naar uitziet dat het wat langer zal gaan duren voordat u hersteld bent, zal de verzekeringsmaatschappij vragen om het letsel aan te tonen.

In dat geval vraagt de medisch adviseur van uw belangenbehartiger informatie op bij uw behandelend arts(en). Dat mag hij niet zomaar. U moet hiervoor toestemming geven. Meestal heeft u bij uw eerste contact met uw belangenbehartiger een medische machtiging ondertekent. Met deze machtiging, waaruit dus blijkt dat u toestemming heeft gegeven, wordt informatie opgevraagd.
Zodra de medisch adviseur de informatie heeft ontvangen zal hij een medisch advies opstellen en dat advies kan dan aan de behandelaar bij de verzekeringsmaatschappij worden gestuurd. De “echte” medische stukken worden alleen aan de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij gestuurd. Deze stukken zijn geheim en mogen alleen door artsen worden ingezien.

De periode van herstel, het afwachten.

Wanneer alles is gedaan wat tot dat moment mogelijk is zal er een periode komen dat u druk bezig bent met het herstel, de revalidatie. In die periode zal het wat stil zijn rondom uw letselschade.
Dat is geen probleem, als er maar is gezorgd voor voldoende voorschotten zodat u in die periode niet in financiële problemen zult gaan komen door het ongeval.

De inschakeling van een arbeidsdeskundige of reïntegratiedeskundige.

Soms moet u een beetje geholpen worden. U wilt bijvoorbeeld wel werken en het kan ook, maar nog niet zoals u gewend was. U mag bijvoorbeeld maar beperkt tillen, of niet lang staan of lopen. Er kunnen ook andere beperkingen zijn.
In de meeste gevallen wordt dit in overleg met uw werkgever goed opgelost en groeit u langzaam weer terug in uw werk.

Dat is niet altijd zo. Het kan langer gaan duren en er kan onduidelijkheid zijn over uw beperkingen en de impact van de beperkingen op uw werk.
Dan is het goed dat er een deskundige komt die aan de hand van de door de medisch adviseur genoemde beperkingen, het belastbaarheidsprofiel, wordt nagegaan wat die beperkingen voor u betekenen. Dan kan ook worden bekeken of u met wat aanpassingen, denk aan een speciale stoel, beter kunt functioneren en zo meer plezier aan uw werk kunt hebben.