Wat zegt Wikipedia er van:

“Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.”

Een ongeval kan veel gevolgen hebben. De auto is kapot, misschien zijn er ook spullen in de auto kapot gegaan of bijvoorbeeld uw bril. Als het daarbij blijft dan is het niet zo erg. Anders wordt het dus wanneer je lichamelijk letsel of geestelijk letsel oploopt bij het ongeval.

Letsel heeft veel gevolgen.

Dan krijg je te maken met allerlei kosten. Je moet tijdelijk hulp in de huishouding nemen, je hebt medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, er worden reiskosten gemaakt, je mist inkomen, er moet iemand komen om de tuin bij te werken etc.

Al deze gevolgen, dus die die rechtstreeks worden veroorzaakt door het letsel, noemen we letselschade.

Waarom is het zo bijzonder?

Letselschade is gecompliceerd.

Er zitten veel aspecten aan. Denk aan bijvoorbeeld de sociale verzekeringswetten die wel of niet voor vergoeding kunnen zorgen. Daarnaast moet het medische traject gevolgd worden. Dat doet de medisch adviseur.

Het berekenen van de schade, zeker voor de toekomst, is niet eenvoudig en daar zijn speciale deskundigen voor.

Kortom, het is een specialisme geworden om letselschade te kunnen regelen.

Daardoor onderscheidt letselschade zich van andere ongevalsgevolgen.