Westerweel Intermediair

Home » Projecten » Westerweel Intermediair

Westerweel Intermediair

De medisch adviseurs van Westerweel Intermediair streven ernaar de professionele belangenbehartiger van een letselschadeslachtoffer en daarmee het slachtoffer zelf in een schaderegelingtraject of procedure met een onafhankelijk, goed onderbouwd en voor een medische leek begrijpelijk medisch advies te ondersteunen.
Wij nemen adviesaanvragen in behandeling ten behoeve van slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, beroepsziekten, geweld en zijn betrokken bij WIA-procedures.

De samenwerking tussen de belangenbehartiger en arts is bij letselschade dermate essentieel, dat wij ons tot aanvragen van professionele belangenbehartigers beperken.

Valckestraat

koninginnenlaan 32-36 | 5211 WG ‘s-hertogenbosch

Contactinformatie:

 

Jacob Valckestraat 3, 4461 KB Goes

Tel 0113-211 230

info@westerweelintermediair.nl