LetsCo. Verder na letsel

Home » Projecten » LetsCo – verder na letsel

 

LetsCo – verder na letsel gelooft in het daadwerkelijk verder helpen van jongeren nadat zij vanwege een ongeval letselschadeslachtoffer zijn geworden. 

Tot nu toe zitten jongeren na een ongeval te vaak thuis, of ze hebben problemen bij het weer oppakken van hun onderwijs. Met een beetje ‘geluk’ ontvangen ze een financiële tegemoetkoming vanuit de verzekering. Maar hun verdere leven (zowel op het gebied van school/opleiding als op sociaal vlak) staat stil. De gevolgen van thuis zitten zijn vaak groter dan in eerste instantie wordt gedacht!

Wij geloven dat jongeren in dergelijke situaties gebaat zijn om zo snel mogelijk weer de draad op te pakken. Wij zijn er van overtuigd dat we jongeren het beste kunnen helpen door hen (praktisch) te begeleiden zodat ze hun opleiding kunnen continueren en daarmee (hernieuwd) toekomstperspectief krijgen.

Daarom ziet LetsCo het als doel om jongeren die letselschadeslachtoffer zijn geworden, zo snel mogelijk te helpen zodat zij kunnen blijven werken aan hun eigen toekomstperspectief.

De ondersteuning die LetsCo hierbij biedt kent diverse vormen. Van praktische zaken die geregeld moeten worden om een jongere naar school/opleiding te krijgen tot het inzetten van EMDR-therapie om ervoor te zorgen achterliggende problematiek aangepakt wordt. Maar ook nemen wij de bemiddeling met de onderwijsinstellingen op ons om zo een oplossing in de situatie te creëren.

Hebt u zaken waarin wij u en uw cliënten kunnen helpen, neem dan contact met ons op! Vanuit onze vestigingen in Hilversum, Nijmegen en Zwolle, zitten we altijd in de buurt.

LetsCo. Verder na letsel

Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen

 
 

Hoofdkantoor/correspondentieadres:

Utrechtseweg 5

1213 TK Hilversum

Vestiging Zwolle:

Rodetorenplein 15

8011 MJ Zwolle

Contactgegevens:

085 – 065 36 90

info@verdernaletsel.nl