Bollen Medisch Advies

Home » Projecten » Bollen Medisch Advies

Liesbeth J.M. Bollen – Medisch adviseur

Dr. Liesbeth J.M. Bollen is gespecialiseerd in de medische aspecten van letselschade en medische aansprakelijkheid. Ze studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en haalde in 1993 het artsexamen. Ze promoveerde op het proefschrift: “Human Papillomavirus: detection and clinical relevance” en heeft zich hierna gericht op internationaal wetenschappelijk onderzoek. In 2013 werd ze opgeleid tot medisch adviseur en volgde de opleiding Verzekeringsgeneeskunde aan de Netherlands School of Public Health (NSPOH) in Utrecht. In november 2017 rondde Liesbeth haar opleiding tot Verzekeringsarts af en behaalde de registratie Register Geneeskundig Adviseur (RGA).

Liesbeth is lid van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV), de Permanente Adviescommissie Personenschade (PAP) en de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA).