Gebruikersvriendelijke opzet

Home » Gebruikersvriendelijke opzet

Intuïtieve bediening

De praktijk heeft laten zien dat een medewerker die dossiers in iLetsel inbrengt en verwerkt het systeem razendsnel in zijn vingers heeft.

De gebruikers van iLetsel zijn erg enthousiast over iLetsel en vinden ook dat de kwaliteit van hun werk omhoog is gegaan.

Veel van de deelnemers ontpoppen zich daarnaast als heuse ambassadeurs van iLetsel en denken constructief mee aan het verder uitbouwen van iLetsel. Intussen hebben zij er samen voor gezorgd dat steeds meer belangenbehartigers de weg naar iLetsel hebben gevonden.

De trouwe deelnemers zijn daarmee de grootste succesfactor van iLetsel!