Betaalbaar concept

Home » Betaalbaar concept

Minimaal kostenneutraal

Het is voor elke onderneming belangrijk om de bedrijfskosten in de hand te houden. Bij een overstap op een nieuw systeem worden een aantal noodzakelijke afwegingen gemaakt.
Tegenover de voordelen in het gebruik mogen geen onevenredig grote onkosten staan.

Wat dat betreft wordt u met iLetsel gerust gesteld.

Het gebruik van iLetsel, met alle mogelijkheden, leidt tot een verhoging van de efficiency van ongeveer 20% in vergelijking met de klassieke situatie.
Uw medewerkers zullen razendsnel vertrouwd zijn met de werkwijze binnen iLetsel. Het proces is immers hetzelfde, alleen eigentijds verwerkt in een digitale samenbundeling van handelingen. Omdat iLetsel aan uw medewerkers en u als management doorlopend inzicht geeft in de werksituatie, zoals openstaande dossierstukken en activiteiten, opkomende rappels etc. vermindert dit de werkdruk. Daarnaast verstrekt iLetsel uiteraard de gewenste managementinformatie.
Voor uw bedrijfsvoering hoeft u geen eigen infrastructuur met server, inloggen van buitenaf etc. aan te leggen of te onderhouden. U volstaat met een internettoegang voor u en uw medewerkers en uiteraard een pc of laptop/tablet. Omdat meer dan 90% van de uitgaande stukken digitaal wordt verzonden kunt u volstaan met een eenvoudige laserprinter voor die stukken die nog op papier afgedrukt moeten worden. Voor het inscannen van documenten is een eenvoudige scanner (en/of een goede app op een smartphone) voldoende.

De kosten voor het gebruik van iLetsel zijn laag, in vergelijking met de optredende besparingen.

Per saldo lever het gebruik van iLetsel voordeel op

Een voorbeeld: Zo betaalt een gebruiker met een bestand tot 100 lopende dossiers, met een tijdelijke uitloop naar 115 dossiers, per maand een bedrag van €.240,00, in veel gevallen nauwelijks meer dan één uur honorarium voor een letselschadespecialist.
Dat terwijl er beslist meer uren bespaard worden.
Neemt het bestand toe dan wordt het bedrag verhoogd met 200 zodat het maandbedrag bij een bestand van 115 tot 215 dossiers €.440,00 bedraagt. Daarboven gaat het op basis van overleg waarbij het per 100 dossiers extra een kleine verhoging oplevert.
Tot 1.500 dossiers kunt u als richtlijn aannemen een bedrag van €.750. Bij een groter “lopend” bestand klimt het wat extra waarbij als absoluut plafond een bedrag van €.1.500,00 per maand geldt. Dan gaat het wel om een bestand van enkele duizenden lopende dossiers. Uiteraard gaat alles in overleg en is het ook mogelijk om het van toepassing zijn bedrag in enkele stappen te bereiken zodat u financieel rustig kunt “ingroeien” in iLetsel.

Bij de opstart wordt voor de eerste periode een lager tarief afgesproken dat dan, naarmate het dossierbestand groeit, bijgesteld wordt, uiteraard in overleg.

Datzelfde kantoor betaalt bij toetreding een éénmalig bedrag van €.1.250,00 als setup. Hiervoor wordt het kantoor op het iLetselplatform digitaal “nagebouwd” inclusief toegang voor alle medewerkers. Per medewerker worden diens rol en bevoegdheden ingesteld. Daarnaast wordt de eigen huisstijl ingebouwd met bijvoorbeeld het eigen briefpapier en de handtekeningen van de medewerkers.Bovendien wordt binnen dit bedrag een bestaand dossierbestand in iLetsel geïmporteerd,

Uiteraard is dit de basissituatie. Gaat het om grotere kantoren wordt de setup vergoeding in onderling overleg vastgesteld.

Voor grotere bedrijven wordt het bedrag via een staffel wat hoger.

In een vrijblijvende demo wordt dit duidelijk